პარტნიორული პროგრამა

რას წარმოადგენს პარტნიორული პროგრამა?

პარტნიორული პროგრამა – წარმოადგენს თანამშრომლობის სახეობას პროდუქტის ან მომსახურების მფლობელსა და იმ სერვის შორის, რომელიც მზად არის გაუწიოს მას რეკლამირება თავის პლატფორმაზე. ასეთი სარეკლამო კამპანიის მეშვეობით, პარტნიორი ეხმარება პროდუქტის მფლობელს მის გაყიდვაში, ახალი კლიენტების მოძიებაში ან საიტის პოპულარობის ამაღლებაში. პარტნიორული პროგრამები – ეს საქმიანი თანამშრომლობის სახეობაა, რომელიც მიმართულია ახალი მოთამაშეების მოძიებაზე.

პარტნიორული პროგრამები სასარგებლოა ორივე მხრისათვის – მომსახურების მფლობელები იზიდავენ ახალ მომხმარებლებს და ამავდროულად უნაწილებენ თავიანთ მოგებას პარტნიორებს, რომლებმაც დაეხმარათ მათ ახალი კლიენტების და მოთამაშეების მოძიებაში.

როგორ მოქმედებს პარტნიორული პროგრამა?

ნებისმიერი პარტნიოული პროგრამის პრინციპი საკმაოდ მარტივია, რესურსის მფლობელი აწვდის პარტნიორს რეფერალურ ბმულს, რომელსაც ის აქვეყნებს თავის საიტზე, ფორუმზე ან ნებისმიერ სხვა რესურსზე. ის, ვინც გადავა ამ ბმულზე, ხდება რეფერალი და მისი მთავარი ამოცანა ხდება დეპოზიტის შევსება ან თუნდაც მხოლოდ დარეგისტრირება. ის კი, ვინც განათავსებს ბმულს, მიიღებს გარკვეულ პროცენტს ყველა იმ ფსონიდან, რომელსაც განახორციელებს მომავალში მისი რეფერალი.

რეფერალი – ადამიანია, რომელიც გადავიდა თქვენ რეფერალურ (პარტნიორულ) ბმულზე და განახორციელა საჭირო ქმედებები (მაგალითად, დარეგისტრირდა), ამიტომაც მას რეფერალი ეწოდება.

იმისათვის, რომ გავარკვიოთ რომელი პარტნიორისგან მოვიდა ახალი კლიენტი, გამოიყენება სპეციალური ბმულები პარტნიორული იდენტიფიკატორებით. პარტნიორული ბმული – ეს თითოეული პარტნიორის უნიკალური ვებ-მისამართია, რომელიც იძლევა საშუალებას ტექნიკურად განისაზღვროს თუ რომელ პარტნიორს მიეკუთვნება კლიენტი.

 

როგორი პარტნიორული პროგრამები არსებობს?

პარტნიორული პროგრამის არჩევანზე დამოკიდებულია თანამშრომლობის ეფექტურობა. იმისთვის, რომ პარტნიორულმა პროგრამამ მოიტანოს მოგება, საჭიროა იმის გათვალისწინება, რომ ისინი არიან სხვა და სხვა სახის, შესაბამისად, გამოიყენებენ გადახდის სხვა და სხვა მეთოდებსაც. თქვენ უნდა გაარკვიოთ რომელი სახის პროგრამაა შესაფერისი პირადად თქვენთვის. და ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ მოგების მიღების სურვილზე, არამედ იმაზეც, თუ რა ტიპის ტრაფიკი გაქვთ თქვენ, რამდენათ შეეფერება პროდუქტი თქვენს აუდიტორიას, როგორ განათავსეთ თქვენ სარეკლამო მასალები და სხვა ფაქტორები.

პარტნიორული კაზინო პროგრამები იხდიან თანხებს ახალი მოთამაშეების რეგისტრაციისთვის. არსებობს პარტნიორებისთვის ანაზღაურების დარიცხვის განსხვავებული სქემები. ყველაზე გავრცელებულია CPA (Cost Per Action) და RevShare (Revenue Share). დეტალურად განვიხილოთ თითოეული პარტნიორული პროგრამის პლიუსები და მინუსები.

CPA (Cost Per Action) პარტნიორული პროგრამები

პროგრამების ერთ-ერთი სახეობაა, სადაც ანაზღაურება ხდება იმ ქმედებებისა, რომელსაც ახალი მოთამაშე განახორციელებს გარკვეულ კაზინოში. ამ შემთხვევაში, კლიენტის მხოლოდ ბმულზე გადასვლა საკმარისი არარის, საჭიროა, რომ ის დარეგისტრირდეს საიტზე, დაადასტუროს ელექტრონული ფოსტა ან ტელეფონის ნომერი, შეავსოს დეპოზიტი და ასე შემდეგ. პოპულარული პარტნიორული პროგრამების მოთხოვნების ჩამონათვალს ჩვენ განვიხილავთ შემდეგ სტატიაში.

პლიუსები:

 • სწრაფი და დიდი შემოსავალი
 • რეკლამისთვის არ არის საჭირო პირადი რესურსის არსებობა

მინუსები:

 • გადაუხდელობის შესაძლებლობა უხარისხო ტრაფიკის შემთხვევაში
 • ერთჯერადი შემოსავალი ყოველ ახალ მოთამაშეზე

RevShare (რევშარა) პარტნიორული პროგრამები

იკითხება როგორც Revenue Share და ნიშნავს “შემოსავლის განცალკევებას”. RevShare პროგრამით მომუშავე მონაწილე, ანაზღაურების სახით კონკრეტული თანხის ნაცვლად, მიიღებს მისი მოყვანილი მოთამაშეს მიერ წაგებული თანხის პროცენტს (25%-60%). მაგალითად, პარტნიორები მოიზიდავენ მოთამაშეებს ონლაინ კაზინოში და ღებულობენ მათი წაგებული თანხების პროცენტებს. RevShare მოდელის რისკები – თუ მოთამაშე მოიგებს, ანაზღაურების ნაცვლად პარტნიორის ბალანსზე იქნება მინუსი. ამ თვალსაზრისით, უფრო უსაფრთხო იქნება იმ სახის პარტნიორული პროგრამებით სარგებლობა, სადაც თვის ბოლოს უარყოფითი ბალანსი უქმდება.

პლიუსები:

 • გრძელვადიანი და სტაბილური შემოსავალი
 • გაზრდის შესაძლებლობა თითოეულ მოთამაშეზე
 • ტრაფიკის წყაროებს მნიშვნელობა არააქვს ( სპამის გარდა)
 • უპირატესობა პირადი საიტის ან სხვა რესურსების არსებობისას

მინუსები:

 • მალევე ვერ ღებულობ მოგებას
 • არის მინუსში წასვლის შესაძლებლობა

განსხვავება:

 • ყველაზე მთავარი განსხვავება – სარეკლამო კამპანიების რაოდენობაში მდებარეობს. უმეტეს შემთხვევებში, RevShare არეკლამებს მხოლოდ ერთ ბრენდს, მაშინ როდესაც CPA გვთავაზობს რამოდენიმე ბრენდის ჩამონათვალს.

დასკვნა

გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაზე მომგებიანი მოდელია RevShare, ხოლო CPA ამართლებს მხოლოდ ახალბედებისთვის, ვისაც ნაკლები რისკებით სურთ პირველი თანხების სწრაფად მიღება.

როგორ გამოვიმუშავოთ ფული პარტნიორული პროგრამების მეშვეობით?

პარტნიორები ანაზღაურებას ღებულობენ ხელშეკრულების პირობების საფუძველზე და იმის შესაბამისად, თუ რომელი სახის პარტნიორული პროგრამის თანახმად მოქმედებენ – CPA თუ RevShare.
თანხის გადახდა ხდება ორი მეთოდით: საკომისიოს ზომა შეიძლება იქნას მითითებული პარტნიორის პირად კაბინეტში როგორც “პარტნიორთა გადარიცხვები”, ხოლო, თანხის ავტომატურ რეჟიმში გატანის შემთხვევაში, ანაზღაურება მაშინვე გადაირიცხება ელექტრონულ საფულეში ან საბანკო ბარათზე.

 

რომელი პარტნიორული პროგრამა ავირჩიოთ?

იმისთვის, რომ ავირჩიოთ პარტნიორული პროგრამა, საჭიროა იმ პირობების შესწავლა, რომელსაც კომპანია გვთავაზობს, ვიპოვოდ გადახდის ოპტიმალური მოდელი, შევისწავლოთ შეთავაზებები და ვებ-ოსტატების მიმოხილვები. აუცილებელია კეისების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება, იმისთვის, რომ გავიგოთ რა ციფრებზეა საუბარი.

ჩვენს საიტზე თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად შეადაროთ სხვა და სხვა პარტნიორული პროგრამები და ამოირჩიოთ ის, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენს ყველა მოთხოვნას.

წერია (3)
1zqjlw\'\"(){}:/1zqjlw;9 გამოქვეყნებულია: 24.02.2024
გამოქვეყნებულია: 24.02.2024
გამოქვეყნებულია: 24.02.2024
122239 გამოქვეყნებულია: 07.01.2024
Positive Impact on Self-Image - The impact of Kamagra 100mg extends to improving one\'s self-image. By addressing ED, it can alleviate feelings of inadequacy and promote a more positive self-perception. sildenafil oral jelly 100mg kamagra
ციალა გამოქვეყნებულია: 09.12.2023
ციალა
614553 გამოქვეყნებულია: 02.12.2023
Cenforce drug https://community.alteryx.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/524454/ Cenforce 200 for sale
388723 გამოქვეყნებულია: 04.11.2023
Educational institutions can partner with local pharmacies and healthcare facilities to provide hands-on training in medication safety cheapest dapoxetine 90 mg
Vakho გამოქვეყნებულია: 16.01.2023
If you have already made an account through someone we are affiliated with, feel free to contact them (your referrer) and they will set the bonus for your account with their Affiliate manager. Those bonuses are in the referrer\'s jurisdiction, so they will take care of it. Those bonuses should be distributed within 24-48 hours if you are eligible.
958465 გამოქვეყნებულია: 19.08.2022
Cialis Ayuda Durar Mas stromectol without prescription Viagra Active
233185 გამოქვეყნებულია: 15.04.2022
Cheapeast Acticin In Australia Iprrvb https://bestadalafil.com/ - buy cialis online uk Cwrfxm Acheter Dapoxetine Hcl En Ligne Cialis Anticancer Res. https://bestadalafil.com/ - Cialis
გამოქვეყნებულია: 07.04.2022
Gocha გამოქვეყნებულია: 07.07.2021
Gamarjobat evropabetze ver shevdivar satamashod ar maxsovs arc qaroli da arc ranomeri maqvs mititebuli
Dato გამოქვეყნებულია: 30.05.2021
Minda vitanamshromlo tqventam
დაწერე კომენტარი